Czym jest Osteopatia

Patogeneza dysfunkcji osteopatycznej:

 • Zakłócenie lub zniesienie ruchomości tkanki/narządu
 • Lokalne zaburzenie cyrkulacji płynów ustrojowych
 • Lokalne zastoje, obrzęki, zwolnienie przemiany materii
 • Zakłócenie autoregulacji układu wegetatywnego
 • Wzmożone napięcia mięśniowe manifestujące się skurczami, bólem i zaburzeniami koordynacji
 • Wtórne ograniczenie ruchomości organów/narządów wewnętrznych

Przyczyny dysfunkcji osteopatycznej:

 • Urazy wewnątrzłonowe i okołoporodowe
 • Stany pourazowe, powypadkowe, pooperacyjne
 • Przebyte ciężkie infekcje
 • Nieprawidłowa higiena pracy i życia
 • Używki, nietolerancje pokarmowe
 • Zatrucia metalami ciężkimi, elektrosmog
 • Stres