Czym jest Osteopatia

Polskie zalążki osteopatii

Osteopatia obchodzi się z ciałem jak z doskonałą maszyną, która trzymana w stosownym stanie, zasilana i pilnowana, będzie lekko biegła w dojrzałe i pożyteczne lata sędziwości. Dopóki ludzka maszyna jest w porządku, będzie tak samo jak jaka lokomotywa albo inny mechaniczny wytwór wykonywała należycie swoje funkcje. Jeżeli każda część maszyny jest na swoim miejscu i w zupełnym porządku, zdrowie będzie wiodło prym w ludzkim organizmie na mocy praw tak samo przyrodzonych i niezmiennych jak prawo ciążenia ziemi. Każdy żywy organizm posiada w sobie siłę tworzenia i przygotowania wszelkich chemikaliów i sił do budowania i odbudowywania się. Żadne substancje inne niż posilne pożywienie, przyjmowane przez organizm w stosownej jakości i ilości, nie mogą być wprowadzone z zewnątrz bez szkody dla organizmu. Właściwy układ kościstego rusztowania i miękkich struktur anatomicznego mechanizmu ludzkiego oznacza trawienie, pożywienie i cyrkulację - zdrowie i szczęśliwość.
Osteopatia, czyli leczenie bez lekarstw
Jerzy Webster 1918r.