Czym jest Osteopatia

Manipulacja osteopatyczna ma na celu przywrócenie biomechanicznej równowagi między wszystkimi narządami w organizmie ludzkim, poprzez delikatne, odtwórcze przesuwanie tkanek w obrębie ciała ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem tkanki łącznej.

Manipulacje są tylko jednym z wielu narzędzi jakimi posługuje się osteopata aby osiągnąć cele określone przez filozofię medycyny osteopatycznej, a polegają one na przywracaniu homeostazy w organizmie człowieka (autoregulacja, aktywacja procesu samoleczenia).
Współcześnie osteopatia znalazła szerokie zastosowanie w leczeniu bólu, w tym wielu form bólów głowy, leczeniu funkcjonalnych zaburzeń układu kostno-stawowego i kręgosłupa, zaopatrywaniu wszelkich urazów (z wyjątkiem złamań), w leczeniu wad postawy, w profilaktyce okołoporodowej i neonatologii, wspomaganiu leczenia chorób układów : oddechowego, gastro - enterelogicznego, urologicznego i ginekologicznego, leczenia stanów depresyjnych i lękowych.

Na podkreślenie zasługuje tutaj fakt, iż żadnej roli nie odgrywa przy tym wiek pacjenta i czas trwania dolegliwości.
Jedynym czynnikiem ograniczającym manipulację osteopatyczną są daleko posunięte zmiany degeneracyjne tkanek, wady wrodzone, choroby nowotworowe i zakaźne.

Terapia osteopatyczna może być stosowana jako samodzielna metoda leczenia, bądź też jako metoda uzupełniająca leczenie allopatyczne.