Czym jest Osteopatia

Kolejna zasada mówi, że zaburzenia w budowie organizmu powodują zaburzenia jego funkcji. Nieodłącznym tematem w osteopatii jest stałe wspieranie organizmu w utrzymywaniu homeostazy i normalizacji jego funkcji życiowych.

Wywiad i badanie manualne - palpacyjne mają w Osteopatii kluczowe znaczenie, gdyż dotarcie do źródeł dysfunkcji, jest podstawą do pracy klinicznej z pacjentem. Przyczyny dysfunkcji osteopatycznej mogą mieć często odległe w czasie początki jak chociażby stany po przebytych urazach (w tym także okołoporodowych), stany pooperacyjne i po przebytych chorobach infekcyjnych, nieprawidłowa higiena życia i pracy, stres psychiczny.
W analizie osteopatycznej kluczowe znaczenie ma analiza funkcjonowania powięzi, tkanki łącznej, która jest w organizmie wszechobecna. Badanie palpacyjne pacjenta pozwala określić najbardziej prawdopodobną kolejność powstawania dysfunkcji.

Zasięg różnorodności dysfunkcji, które możemy stwierdzić przy pomocy badania palpacyjnego to zarówno: zwichnięty staw skokowy z takimi objawami jak: obrzęk i przekrwienie, jak również „niewidoczne na pierwszy rzut oka” zaburzenia ruchomości opony twardej po przebytym zapaleniu opon mózgowych.